3 de 4

Dibuix preparatori de l'esgrafiat sobre la Historia de la Literatura i la Poesia. Epoca Moderna